Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Refakatçi Politikası

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi
bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın
  bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle
  konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması;
  doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 • Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin
  hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 • Refakatçı değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul
  edilmeyecektir.
  10.Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle
  servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750