Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Uyku, günlük yaşamın bir süre için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman olarak görülmemelidir. Aslında uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli bir süreçtir. Yaşamımızın yaklaşık üçte birini kapsayan göründüğünden daha karmaşık ve aktif bir dönemdir

Bilimsel olarak, 90’ın üzerine çeşitliliğe sahip uyku hastalığı belirlenmiştir. Bu hastalıkların çoğu, yaşam kalitesinin azalmasına ve kişinin  sağlığında bozulmaya neden olur.  Aslında uyku bozuklukları trafik ve mesleki kazalara neden olması nedeniyle bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır. Bazı uyku bozukluklarında uykuya dalma veya sürdürme güçlüğü görülür. Bazıları da gündüz aşırı uykululuğa neden olabilir.

Polisomnografi (Uyku Testi)

Horlama, uyku apnesi, uykuda periyodik bacak hareketleri gibi uyku bozukluklarının tanısında kullanılan ve gece uykusu boyunca hastanın beyin dalgalarının, göz hareketlerinin, solunum faaliyetlerinin, kanındaki oksijen yüzdesinin ve kas aktivitesinin ölçülmesi ile yapılan incelemenin adıdır. Polisomnografi (PSG) sık başvurulan uyku incelemesidir.

 • Uyku Apnesi Nedir? : Uyku esnasında solunumun en az 10 saniye durması anlamına gelir.
 • ApneHipopne İndeksi (AHİ): Uyku sırasında saatteki apne ve hipopnelerin sayısı.
 • OSAS Nedir?: Tıkayıcı uyku apnesendromu.

OSAS sık görülen bir hastalık

Özellikle orta yaşlı erkeklerde

Genel popülasyonda erkeklerin %4, kadınların %2 sinde görülmektedir.

Uyku Apnesinin Önemli Belirtileri Nelerdir ?

 • Gündüz aşırı uykululuk
 • Gürültülü ve kesikli horlama
 • Uykuda zorlukla soluma ve boğulma hissi

Diğer Sık Görülen Belirtiler Nelerdir?

 • Sabah baş ağrısı ve halsizlik
 • Gece sık tuvalete kalkma
 • Depresyon ve sinirlilik

Risk Fatörleri Nelerdir?

 • Obezite (BMI>30)
 • Hipertansiyon
 • Kısa, kalın boyun yapısı
 • Alkol ve sigara kullanımı
 • Baş ve boyun yapısı bozukluğu
 • Aile geçmişinde OSAS varlığı
 • Endokrin ve metebolikbozukluluklar

Uyku Apneli Hasta, Tedavi Edilmezse Ne İle Karşılaşır?

Uyku Apnesinin teşhis ve tedavisinin yapılmadığı hastalarda aşağıdaki risklerin önemli derecede arttığı tespit edilmiştir:

 • Yüksek tansiyon
 • Kalp hastalıkları ve düzensiz kalp atımı
 • Kalp krizi
 • Diyabet
 • Felç
 • İktidarsızlık
 • Erken bunama
 • Ani ölüm
 • Araç kullanırken ve çalışma sırasındaki kazalarda artış

Uyku Apnesi Nasıl Tedavi Edilir ?

İleri derecede uyku apnesi tedavisinde ise pozitif hava basıncı (CPAP) tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi etkisine ve hastanın tercihine göre otomatik ayarlarda düzenleme yapılarak ya da sabit basınçlı cihaza geçilerek hasta takibe alınmalıdır. CPAP cihazı kullanmakta güçlük çeken ya da hafif derece vakalarda ağız içi aparey ile alt çene öne alınarak dilin geriye düşüp üst solunum yolunu tıkaması önlenebilir.  Uyku apnesinin özgün tedavisi, hava yolunu devamlı açık tutacak şekilde basınçlı hava veren cihazların kullanımıyla sağlanmaktadır. PAP (pozitif havayolu basıncı) cihazları üst hava yollarının uyku sırasında açık kalmasını sağlayarak uyku apnesini önlemektedir. Gece boyunca yüze sıkıca oturan silikon bir maskeyle basınçlı hava veren bu cihazlar, başlangıçta hasta için rahatsız edici görünebilmektedir. Buna rağmen, sabah dinlenmiş ve uykusunu almış olarak uyanan hastalar cihazı kolaylıkla kabul etmektedir. Hastaya hangi cihazın uygun olduğunu tespit etmek ve apnelerin yok olduğu veya minimum sayıya indiğini görmek için ikinci bir gecenin uyku laboratuvarında geçirilmesi gerekmektedir.  Cihazla uyku apnesi tedavisinin ardından uyku apnesi sorunundan kurtulan kişilerin yaşam kaliteleri yeniden yükselmektedir.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750