Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Dil ve konuşma güçlüklerini değerlendirme ve bu güçlüklere gerekli müdahaleyi yapma konusunda eğitim almış uzmanlara dil ve konuşma terapisti denmektedir. Dil ve konuşma terapisi; kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda arttırabilen bir müdahale biçimidir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanan konuşma terapisi müdahalelerinin kişinin gündelik hayattaki uyum becerilerini ve iletişimsel etkililiğini ciddi oranda arttırabildiği bilinmektedir.

İletişim, beslenme ve yutma ile ilgili güçlük yaşayan çocuk ve yetişkinlere yardım eder, gerekli müdahalede bulunur.

Tüm yaşlardan bireylerdeki dil, konuşma ve iletişim bozukluklarını değerlendirir ve tedavisini planlayıp uygular.

➤Danışanları ve yakınlarıyla direkt olarak çalışmakla birlikte; öğretmenler, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarıyla yakın biçimde çalışarak bireysel bir müdahale programı oluşturur.

Dil ve Konuşma Terapisinden Kimler Fayda Görür?

  • Kekemelik, hızlı bozuk konuşması olan çocuk ve yetişkinler,
  • Sesleri hatalı biçimde söyleyen çocuk ve yetişkinler,
  • Dil gecikmesi olan ya da dil bozukluğuna sahip olan çocuklar,
  • Geçirilen Beyin-Damar olaylarına bağlı Dil ve Konuşma Terapistleri Ne yapar? olarak afazi, apraksi, disartri edinen bireyler,
  • Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozuklukları olan bireyler,
  • Serebral Palsi, Yarık Damak Dudak, Down Sendromu gibi konuşmayı etkileyebilecek her türlü sendroma sahip olan bireyler,
  • Nodül, polip gibi ses bozukluklarına sahip ve ilgili KBB uzmanı tarafından tanısı konmuş bireyler,
  • İşitme kaybı ya da öğrenme güçlüğü gibi durumlara bağlı olarak dil/konuşma güçlükleri yaşayan bireyler.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750