Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Dahiliye çocukluk çağını aşmış (15 yaş ve üzeri) bireylerin İç Hastalıkları ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Özel İncek Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi olarak Dahiliye Bölümünde poliklinik hastalarının muayene ve takipleri ile acil durumlarda dahili sorunları olan hastalara hizmet vermekteyiz. Özellikle şu konularla ilgili rahatsızlığı olanlar dahiliye polikliniklerine başvurmalıdır:

Şeker Hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, Tiroid, Astım, KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı), Kronik Böbrek Yetmezliği, Mide ve Bağırsak Hastalıkları v.b.

Gelişen yeni teknoloji ve bilim ışığında İç Hastalıkları Bölümü de alt dallara ayrılmaya başlamıştır. Genel dahiliye bölümü erişkin yaştaki hasta grubunun ilk başvuracağı bölümdür. Ateşli hastalıklar, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, trioid hastalıkları genel dahiliye birimine başvurarak ilk teşhis ve tedavi programına alınırlar. Özel İncek Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi‘nde bu alandaki uzman doktorlarımız hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir diğer branşa sevk edilir.

Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up’ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up’lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750