Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Özel Ortadoğu İncek Fizik Tedavi Hastanesi‘nin Kardiyoloji Bölümü olarak sizlerin kalp ve damar sağlığı için modern tıbbın sağladığı imkanları kullanarak tanı ve tedavi hizmetleri vermekteyiz. Kardiyoloji kliniğimizde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir. Her gün verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, renkli doppler ekokardiyografi, efor testi (treadmill stress testi), ritim holter ve tansiyon holter yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler uygulanabilmektedir. Bölümümüz bünyesinde ayrıca hipertansiyon ve hiperlipidemi üniteleri de mevcut olup toplumumuzda sık görülen yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol hastalıklarının erken teşhisi, tedavisi ve uzun dönem takibi yürütülmektedir.

Dünya da ve Türkiye de ölümlerin en sık nedeni olan kalp damar hastalıklarının tanısında tüm imkanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Renkli Doppler Ekokardiyografi: Kalp damar hastalıkları, doğuştan olan kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, romatizmal kalp hastalıkları tanısında kullanılan bir tetkiktir. Ses dalgaları kullanılarak yapıldığından gebelikte dahi güvenle kullanılabilmektedir.

Kardiyovasküler stress test (Efor testi): Kalp damarlarının tıkanıklığının tanısınında kullanılan en temel testtir. Kalp damar tıkanıklığının tanısında kullanıldığı gibi aynı zamanda bazı ritm bozuklarının tanısında da kullanılmaktadır.

Ambulatuar kan basıncı ölçümü (Tansiyon holter): Tansiyon yüksekliği ve düşüklüğü tanısında kullanılan bir tetkiktir. Hastanın bir gün boyunca kan basıncında meydana gelen değişikliklerin takibinde kullanılmaktadır.

24 saat EKG Holter: Nabız yüksekliği, nabız düşüklüğü, bayılma gibi şikayetlerde alta yatan ritim bozukluğunun tanısında kullanılan bir tetkiktir. Bir gün boyunca hastanın kalp atımlarının kaydedilmesi esasına dayanır.

Koroner BT: Radyoloji bölümüzde yapılan bu tetkik sayesinde; normal kalp anjiyosundan farklı olarak kalp damarları tomografi tetkiki sayesinde görüntülenmektedir.

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenidir. Türkiye`de her 2 kişiden 1`i kalp ve damar hastalıkları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan birçok çalışmaya göre kalp krizi riskini artıran faktörler şu şekilde sıralanabilir: Sigara, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol…

Kooperasyon ile:

  • Koroner Anjiyo
  • BT Anjiyo
  • Kardiyak MR
  • Miyokardsintigrafisi
  • Kalp pili ve Defibrilatör İmplantı

tedavileri gerçekleştirilebilir.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750