Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Nefroloji Nedir?

Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen ihtisas dalıdır. Aynı zamanda İç Hastalıkları Uzmanı da olan hekimler, Nefroloji Bilim Dalında yan dal ihtisası yaparak kazandıkları Nefrolog ünvanı ile bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar.  Böbrekle ilgili sorunları, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi yollarını inceleyerek topluma sağlık desteği sunarlar.

İç Hastalıkları Uzmanlığı: 

Hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, tiroid hastalıkları, mide – barsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kansızlık, enfeksiyon hastalıkları gibi durumların tetkik ve tedavilerini yönetir.

Nefrolji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

 • Böbrek iltihapları (Glomerülonefrit, Vaskülitler ve Pyelonefrit gibi)
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Hipertansiyon 
 • Diyabetik nefroloji
 • Hematüri (idrarda kan görülmesi) ve Proteinüri (idrarda protein kaçağı)
 • Elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi) bozuklukları
 • Böbrek taşları
 • Böbrek kistleri ile ilişkili hastalıklar
 • Son dönem böbrek hastalığının yönetimi
 • Böbrek yerine koyma tedavilerinin (hemodiyaliz, periton diyaliz, böbrek nakli) planlanması.

Nefroloji Kliniğinde Yapılan Uygulamalar Nelerdir ?

Böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein bulunması gibi) nedenlerinin araştırılıp tedavi edilmesini sağlanır. Böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi ile ilgilenilir. Sistemik hastalıklarda (diyabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar gibi) olan, bazı klinik durumlarda (sıvı kaybı, kalp yetmezliği, kana mikrop karışması-sepsis gibi) görülen, kullanılmakta olan ilaçlarla (kemoterapi, romatizmal ilaçlar, kontrast maddeler gibi) ilişkili olan böbrekler bozuklukları değerlendirilir. Gerekirse ultrasonografi yapılır ve USG eşliğinde böbrek biyopsisi yapılır. Böbrek yerine koyma tedavilerinin (hemodiyaliz, periton diyaliz, böbrek nakli) planlanması ve bu hastaların takipleri gerçekleştirilir. Ultrasonografi eşliğinde geçici veya kalıcı santral venöz kateter takılır, periton diyaliz kateteri yerleştirilir.

**

**

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750