Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Özel Ortadoğu Fizik Tedavi Hastanesi Laboratuvarları, Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve Hematoloji dallarında kendilerini sürekli yenileyen ve yeni gelişmeleri takip eden tecrübeli uzman doktorları ve personeli ile hizmet vermektedir. Bilgi, beceri ve tecrübelerimizi sizlere uluslararası standartlara eşdeğer şekilde, en kısa zamanda ve en doğru biçimde ulaştırmaktayız.

Klinik Laboratuvarımız; hastanemizin poliklinik, yatan hasta, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinden hizmet alan hastalarımıza laboratuvarlarımız hizmet vermektedir.

Laboratuvarlarımız haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda kalp, karaciğer, kemik ve böbreği ilgilendiren birçok önemli hastalığın tanısına yardımcı testler, tümör belirteçleri, alerji testleri, hormon düzeyi ölçümleri, gebelik öncesi tarama testleri, ve çeşitli enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, kanama bozukluklarının tanısına ve uyuşturucu madde kullanımının tespitine yönelik testler yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda idrar, dışkı ve kan numuneleri yansıra vajinal ve boğaz sürüntü gibi insan vücudunun çeşitli örnekleri analiz edilir. Amaç; bakteri, mantar, küf, ve parazitler gibi hastalık etkenleri izole etmektir.

Bakteri ve maya ayırımı (İdantifikasyon) çalışmalarında geleneksel yöntemlerin yanında yeni nesil besiyerleri ve Otomatize Mikrobiyoloji Sisteminden yararlanılmaktadır. Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi ile klinik önemi olan mikroorganizmalar tür düzeyinde ayırt edilebilmektedir.

Test Rehberi

Generated by wpDataTables

**

**

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750