Online Randevu E-Sonuç
Arabic Arabic English English Russian Russian Turkish Turkish

Psikiyatri

Psikiyatriinsan psikolojisini inceleyerek, ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren tıbbi uzmanlık dalıdır. Psikiyatri kliniklerinde, uzman klinik psikologlar ve çocuk-erişkin psikiyatristlerden oluşan bir kadro hizmet vermektedir.

Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Hastalıkların sebepleri genetik yatkınlık, beden sağlığının kötü olması, sosyal çevre ve yetişme tarzıdır.

Psikiyatrik hastalıkların tanısı, öncelikli olarak psikiyatrik görüşme ile tanı destekleme amacıyla da laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak konulmaktadır. Psikiyatride tedavi, ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemlerinden yararlanılarak yapılmaktadır.

Psikiyatri bölümümüze danışma amaçlı olarak başvuran sağlıklı bireyler de, psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen hastalarımız da çağdaş psikiyatrinin, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak gören yaklaşımı ile değerlendirilmektedir.

Psikiyatri Merkezi

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastaların değerlendirilmesinde uluslararası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.  Hastanemizde mevcut geniş laboratuvar olanakları ve MR başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ve EEG çekimi Psikiyatri Kliniği’nde değerlendirilen hastalarımızın tanısını koymada, tedavilerini planlamada ve izlenmeleri sırasında usulüne uygun olarak kullanılmaktadır. Gerekli olduğunda doğru tanı konulmasını sağlamak üzere ve hastaların tedavilerinden gördükleri yararı arttırmak amacıyla özgün psikiyatrik ölçekler uygulanmaktadır.

Psikiyatri Bölümümüzde Danışmanlık Verdiğimiz Konular

 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile sorunları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Alkol bağımlılığı
 • Madde bağımlılığı
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Sınav stresi
 • Sosyal fobi
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Çocuk ve aile danışmanlığı (Alt ıslatma, parmak emme, kardeş kıskançlığı…)
 • Ergen danışmanlığı (Sınav kaygısı, okul başarısızlığı, mesleki rehberlik…)


Psikiyatri Merkezimizde Kullanılan Yöntemler

 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE)
 • Oyun terapisi


Psikiyatrik Hastalıkların Tedavi Süreci

Psikiyatrik hastalıkların tedavi edilmesi kişilerin ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlar.  Tedaviye başlamak için önce hastanın şikayetleri dinlenir, gerekli görülürse kan tahlilleri ve MR gibi tanı koyma tetkiklerinden faydalanılır. Çıkan sonuca göre tedaviye başlanılır. Hastanın tedaviye açık olması ve kendinde bir problem olduğunu düşünüp, bunu değiştirmek istemesi süreyi kısaltmaktadır.

Mental Check-Up

 1. Bireyin geçmiş yaşam öyküsü alınır, önemli yaşamsal olaylar not edilir, varsa travma öyküsü dinlenir.
 2. Ruh sağlığı ile ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapılır. ciddi bir ruhsal hastalığa zemin hazırlayabilen risk faktörleri araştırılır.
 3. Ruhsal sıkıntı yaratabilen bedensel rahatsızlıklar gözden geçirilir. İlgili testler ve değerlendirme yapılır.
 4. Zihinsel(Cognitif), Duygusal(Emosyonel) ve Davranışsal özellikler değerlendirilir.
 5. Aile ve Sosyal Yaşamıyla ilgili uyumu, alışkanlıkları varsa çatışmalara bakılır.
 6. Stresle başa çıkma ve öfke kontrolü ile ilgili özellikleri değerlendirilir.
 7. Kişilik eğilim değerlendirmesi yapılır.
 8. Bu süreçte mental testler, gerektiğinde kan testlerive radyolojik incelemelerden yararlanılır.
 9. Psikiyatrik bir bozukluk varsa tedavi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.
 10. Bireyin istemesi halinde ilaçlı veya psikiyatrik konuşma tedavisi yapılır.

Kurumsal İncek Ortadoğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
444 1 750